Om APIer: Take aways

Under overskriften API – Kernen i jeres strategiske digitalisering afholdt vi en foredragsrække med fokus på forretningsudviklende brug af åben data.

Her er en håndfuld af hovedpunkterne fra hver taler.

 

Jacob Larsen, Sektionsleder, forsyningsselskabet HOFOR


Jacob Larsen er uddannet ingenør. I dag er han sektionsleder ved HOFOR og tidligere var han teamleder hos Det Kongelige Bibliotek. Jacob Larsen fortalte om erfaringen med at udvikle APIer i en forretningsmæssig kontekst fra Det Kongelige Bibliotek, hvor casen “Danmark set fra luften”, der handlede om digitaliseringen af luftfotos af Danmark, lagde grund for en snak om udfordringerne mellem frigivelsen af data.

Hans anden case belyste de organisatoriske udfordringer ved udvikling af APIer, GIS data og systemintegration fra HOFOR.Jacob’s pointer:

Byg det og de vil komme.
Det er ofte den strategi som især det offentlige bruger når de går i gang med at bygger APIer. Man digitaliserer i digitaliseringes navn og så regner man med at udviklere vil kaste sig over de lækre data. Men ofte sker det ikke.

Hav en strategi for udbredelse af data.
Vi åbner op. Men hvorfor, hvordan og hvad så med…? IT og udviklerne er foran forretningen – man åbner op og så melder spørgsmålene sig: “Hvem åbner vi op for? Hvad er det juridiske setup? Med hvilke terms and conditions kan vi frigive vores data?” Sørg for at adressere disse spørgsmål inden der bygges.

Skift fra store systemer til single purpose apps.
Der er et skift fra store lokale systemer der skal kunne alt – til små single purpose systemer der kan servicere få, men specifikke behov. Her er udviklingen af API og integrationer meget strategisk vigtig i digitaliseringen for at servicere disse behov.

Det giver værdi på den lange bane. Overheadet ved at lave API’er er på sigt mindre end omkostningerne ved lave særlig integrationer. APIer bør derfor være en del af en langsigtet intrastrukturstrategi.

Byg forretning rundt om IT, i stedet for IT rundt om forretningen.
Der er ofte for langt mellem IT og forretning. Og Forretningen kender ofte ikke IT og stiller derfor krav som kan være dyre at servicere. Det bør vendes om, mener Jacob larsen, så Forretningen bygges rundt om IT, i stedet for at IT bygges omkring forretningen.

Se Jacobs oplæg her:

 

 

Kræn Hansen, partner og udvikler, Socialsquare


Kræn Hansen er uddannet IT-ingenør og har rollen infrastructure supporter hos Socialsquare.
Under temaet strategisk digitalisering, fortalte Kræn Hansen generelt om APIer og dered fordele og formål.
Som case fremhævede han Socialsquares arbejde med at bygge APIer som led i at skabe en agil organisation, samt hvilke områder vi har valgt at fokusere på i vores interne digitalisering.Kræn’s pointer: 

Hvem og hvad skal bilen trække?

Et API kan ses som anhængertrækket, der gør en bil i stand til at trække en masse forskellige trailere. Når man bygger bilen, skal man også overveje hvilke typer af trailere man vil spænde efter bilen. Altså – identificer slutbrugernes største behov og byg efter det. Hvem og hvad skal bilen trække?

Strategisk digitalisering

Det handler ikke bare om digitalisere for digitaliseringens skyld. Strategisk digitalisering kræver prioritering – man bør som virksomhed spørge sig selv hvad er strategisk vigtigt at digitalisere.
Hvor er den største pain? Hvilke mål vil man gerne opnå? Hvad er man villig til at investere?

Omfavn – udvid – erstat

En metode man kan anvende i sin strategiske digitalisering, er metoden Omfavn – Udvid – Erstat. Første skridt er at omfavne andres SaaS teknologier og APIer.  Herefter kan man udvide gennem at integrere eksterne systemer i ens egne, for til sidst at erstatte med egen teknologi når forretningsværdien har vist sig.

API er en vej til en agil digital organisation

I Socialsquare har vi arbejdet med skabe en agil organisation bl.a. ved at skabe et slags operativsystem til at distribuere arbejde. I den forbindelse har vi lavet vores egen infrastruktur hvor organisationen har et API Her kan medarbejdere se, hvad de selv skal arbejde på, hvad andre arbejder på og hvad der er af tilgængelige resourcer. Dette kan bruges til automatisering som gør folks arbejde lettere eller bedre.

Se Kræns oplæg her:

 

 

Simon Ousager, formand, Dansk Bitcoinforening


Simon Ousager biddrog med sine erfaringer fra Dansk Bitcoinforeniing samt fra eget startup, da han fortalte om Blockchain som fremtidens databaser.
Blockchains er en teknologi, der gennem kryptering tillader at man kan udstede sikre “nøgler” på nettet, således at data kan decentraliseres sikkert.Simon’s pointer: 

Valuta var bare den første applikation.
Bitcoin muliggør sikker overførsel af værdi uden om bankernes system.
Bitcoin og valuta er blot den første anvendelse af en blockchaindatabase og Simon Ousager spår at vi kommer til at se flere nye områder for anvendelsen af blockchains i den nærmeste fremtid.
Blockchains har en stejl indlæringskurve, men byder også på en mængde muligheder, der endnu ikke er udnyttet. 

Blockchains kan være fremtidens databaser
Da blockchains er en distribueret database, kan de fungere som en ny type API – hvor data decentraliseres og kan give brugere og virksomheder væsentligt større mulighed for at sikre deres data, sammenlignet med en lokal eller cloudbaseret løsning.

 

Det er sikkert, men skalerer ikke

Blockchainkryptering kræver meget regnekraft på grund af den måde, systemet er sat op. Sikkerhedsforanstaltningerne bremser altså blockchainteknologiens nuværende skalerings muligheder.

Se simons oplæg her:

 


 

Tidligere blog posts

Links We Love Friday (W51 Y15)

Fortune Verne Harnish 5 Key Business Trends to Master in 2016 The waves of change are constant, but if you […]

Read More

Links We Love Friday (W50 Y15)

Medium Your App Startup is Dead. Long Live Your App Startup. A Response to Fred Wilson Crisp’s Blog Scaling Agile […]

Read More

Links We Love (W49 Y15)

WIRED Apple Open Sources Its Swift Programming Language for Building Apps Everywhere—Maybe Even Android Apple’s paving the way for Swift […]

Read More